O firmě

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s. r. o. je spolehlivým partnerem svým zákazníkům již od roku 1990. Tehdy vzniklo z nadšení a chuti zakladatelů - fyzických osob - něčeho dosáhnout Stavební sdružení PLUS jako přímý předchůdce společnosti.

Recepce

V této době si společnost musela vybojovat své postavení na trhu mezi zavedenými silnými,tehdy ještě státními, stavebními firmami . To se podařilo jen díky vysoce profesionálnímu přístupu a pracovnímu nasazení jak vedoucích pracovníků, tak řadových zaměstnanců, jejichž loajalita ke společnosti přertvala až do těchto dní. To jsou principy, na nichž společnost staví a které vedou k růstu jejího podílu na stavební výrobě v regionu. Potřeba zvládnout na požadované úrovní tento prudký růst přiměla již v roce 1996 vedení společnosti k výstavbě nového areálu na ulici Měšťanská, jehož výrobní kapacita a vybavení se průběžně zvyšovalo spolu s trvalým růstem počtu zaměstnanců.

Sídlo společnosti

Dalším mezníkem byl rok 2002, kdy došlo k transformaci sdružení. na transparentní obchodní společnost STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Jejím cílem bylo poskytnout komplexní služby ve stavebnictví, takže se vedle hlavní a pomocné stavební výroby rozvinula oddělení přípravy staveb, dopravy a mechanizace, recyklace stavebních sutí, betonárky a od roku 2009 i půjčovna lešení a bednění. Ta je umístěna v novém areálu v Hodoníně - Kapřiskách, neboť kapacita stávajícího areálu na Měšťanské již byla plně vyčerpána.

Požadavky na kvalitu práce a ochranu životního prostředí zůstávají trvale hlavním důvodem růstu objemu výroby. Proto v letech 2006 - 2007 společnost prošla procesem certifikace jakosti a od této doby je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001 : 2009, ČSN EN ISO 14001 : 2005 a ČSN OHSAS 18001 : 2008.

To je podmíněno mj. i vysokou kvalifikací a odpovědným přístupem zaměstnanců. Společnost od počátku vede majitel pan Jozef Anovčín, sám autorizovaný stavitel s dlouholetou praxí. Tým spolupracovníků - od vedoucího výroby přes stavbyvedoucí, hospodářské pracovníky až po jednotlivé řemeslníky - je veden k neustálému zvyšování kvalifikace a vstřebávání nejnovějších technologií a postupů. Každému zákazníkovi je schopen zajistit "na klíč" komplexní práce od rozpočtu přes inženýring a vlastní výstavbu až po kolaudaci stavby.

Je na Vás, abyste se o této skutečnosti přesvědčili i Vy a my uděláme vše pro potvrzení těchto slov.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku