Demolice, recyklace, uložení sutí, prodej recyklátu

Mimo demolice, recyklace, třídění a prodeje recyklátu poskytujeme zákazníkům možnost uložení stavebních odpadů – sutí. Při příjmu do našeho zařízení je odpad tříděn dle druhu a kvality.
Nejlevnější a nejdostupnější uložení sutí v okrese Hodonín. Dostupné v obcích - Hodonín, Petrov.

Po uložení dostatečného množství jsou odpady jednorázově drceny a třízeny do jednotlivých frakcí za pomoci mobilní drtící jednotky TEREX PEGSON EURORTAK a mobilního třídiče POWERSCREEN CHIEFTAIN 600

Jedná se o mobilní zařízení, určené k úpravě a využívání stavebních a demoličních odpadů (sutí). Odpady jsou mechanicky upravovány – drceny a tříděny (včetně vytřídění kovu např. armovací železo) do podoby recyklátu různých frakcí a následně využívány ve stavební výrobě jako náhrada primárních surovin nebo jsou využívány jejich látkové vlastnosti k použití ve stavební výrobě.

Mobilní třídič CHIEFTAIN 600
Mobilní třídič CHIEFTAIN 600

Mobilní třídič CHIEFTAIN 600
Mobilní třídič CHIEFTAIN 600

Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK
Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK

Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK
Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK

Vy smyslu přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jde o využití odpadu:

  • R 5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů
  • R 12 Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11

K manipulaci s materiálem na plochách staveniště nebo recyklačního místa slouží stavební mechanizace – čelní kolový nakladač, traktor-bagry apod.

Přehled zpracovávaných druhů odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, v platném znění.

druh kód název odpadu
O 10 12 08 odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
O 10 13 10 odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 101309
O 10 13 11 odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 101309 a 101310
O 10 13 14 odpadní beton a betonový kal
O 17 01 01 Beton
O 17 01 02 Cihly
O 17 01 03 tašky a keramické výrobky
O 17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
O 17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
O 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
O 17 05 06 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505
O 17 05 08 štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507
O 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801
O 17 09 04 směsné stavební odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

Ceník uložení stavebních odpadů

Betonová suť
(Maximální rozměr kusového betonu 500x700 mm.
V případě dodávky větších kusů bude k ceně připočtena částka 100 Kč/t – rozbíjení hydraulickým kladivem.)
110 Kč / t
Betonová suť s podílem sypkých hmot a zeminy nad 30% 180 Kč / t
Betonové sloupy 900 Kč / t
Betonová suť armovaná 145 Kč / t
Stavební cihelná suť s podílem sypkých hmot a zeminy do 30% 195 Kč / t
Stavební cihelná suť s podílem sypkých hmot a zeminy nad 30% 225 Kč / t
Zemina a kamení 180 Kč / t
Živičný kryt vozovek - asfalt 300 Kč / t

Mobilní třídič CHIEFTAIN 600 je schopen vytřídit materiál na následující frakce

  • 0-8 mm (Jemný materiál s obsahem drobných částí do 8 mm)
  • 8-32 mm (Materiál o velikosti vlašského ořechu)
  • 32-63 mm(Materiál o velikosti zaťaté pěsti)

Ceník sypkých materiálů k prodeji

Sypký materiál Frakce Cena
Betonový recyklát 0-63 mm 140 Kč / t
Cihelný recyklát 8-32 mm 45 Kč / t
Cihelný recyklát 32-63 mm 30 Kč / t
Jemný recyklát-prach bez nakládky 0-8 mm 1 Kč / t
Nakládka recyklátu-prachu 0-12 t 150 Kč / ks
Nakládka recyklátu-prachu 13-30 t 300 Kč / ks
Asfaltový recyklát 0-63 mm 140 Kč / t
Asfaltový recyklát - frézovaný 0-32 mm 200 Kč / t
Kopaný písek 0-2 mm 280 Kč / t
Potěrák šedý (Ostrožská Nová Ves) 0-4 mm 420 Kč / t
Drcený kámen - makadam 4-8 mm 540 Kč / t
Drcený kámen - makadam 8-16 mm 490 Kč / t
Drcený kámen - makadam 0-32 mm 290 Kč / t
Drcený kámen - makadam 32-63 mm 470 Kč / t
Kačírek 16-22 mm 410 Kč / t
Kačírek 4-8 mm 285 Kč / t
Štěrk 0-32 mm 290 Kč / t
Zemina 0-8 mm 125 Kč /t
Uvedené ceny jsou bez DPH

f_pdf.pngCeník materiálů

f_pdf.pngCeník mechanizace a nákladní dopravy

Vytisknout stránku Vytisknout stránku