Kvalifikace

Vedení společnosti se s ohledem na kontext společnosti a její zaměření hlásí k všeobecným požadavkům na zajištění úrovně kvality poskytovaných služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci integrovaným systémem dle mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018.

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

  • Provádí stavby včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
  • Výroba ocelových konstrukcí (OK) do třídy provedení EXC1

Pro zajištění neustálého zlepšování integrovaného systému v daných oblastech se vedení společnosti rozhodlo trvale:

  • Plnit všechny dohodnuté požadavky zákazníků, s cílem dosáhnout jejich spokojenosti s našimi službami.
  • Zajišťovat pro realizaci staveb potřebnou techniku, prohlubovat odborné zkušenosti pracovníků a provádět kontrolu, které společně zajišťují zvyšování efektivity naší činnosti.
  • Minimalizovat dopady technologií na životní prostředí, řízeným způsobem. Využívat nové technologie, zařízení pro snižování negativních dopadů na životní prostředí jako prostředek pro prevenci znečišťování.
  • Využít řízení lidských, hmotných a finančních zdrojů ke zlepšení efektivity stavební výroby.
  • Zdokonalováním a zvyšováním vzdělávání pracovníků dosáhnout optimální odbornosti a zastupitelnosti řemesel.
  • Zajistit pro naše pracovníky bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví s ohledem na snižováním rizik jako projevu prevence proti ohrožení života, úrazům a nemocem z povolání. Toho chceme dosáhnout neustálým snižováním rizikových míst pro naše pracovníky a odstraňováním nebezpečí pro neustálé zlepšování systému bezpečnosti práce.
  • Zajistit řešení otázek bezpečnosti práce projednáváním s pracovníky, případně spoluúčast na řešení s jejich zástupci.
  • Při činnostech jsou realizovány požadavky platné legislativy České republiky, Evropské unie a jinými požadavky vyplývajícími z potřeb všech zainteresovaných stran.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku