Kvalifikace

Vedení společnosti se hlásí k všeobecným požadavkům na zajištění úrovně kvality poskytovaných služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci integrovaným systémem dle mezinárodních norem ISO 9001:2009, 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.

Pro zajištění neustálého zlepšování integrovaného systému v daných oblastech se vedení společnosti rozhodlo trvale:

  • Plnit všechny dohodnuté požadavky zákazníků, s cílem dosáhnout jejich spokojenosti s našimi službami.
  • Zajišťovat pro realizaci staveb potřebnou techniku, prohlubovat odborné zkušenosti pracovníků a provádět kontrolu, které společně zajišťují zvyšování efektivity naší činnosti.
  • Minimalizovat dopady technologií na životní prostředí, řízeným způsobem. Využívat nové technologie, zařízení pro snižování negativních dopadů na životní prostředí jako prostředek pro prevenci znečišťování.
  • Využít řízení lidských, hmotných a finančních zdrojů ke zlepšení efektivity stavební výroby.
  • Zdokonalováním a zvyšováním vzdělávání pracovníků dosáhnout optimální odbornosti a zastupitelnosti řemesel.
  • "Bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí pro všechny pracovníky společnosti!". Ve spolupráci se zaměstnanci jsou průběžně přezkoumávána rizika a díky jejich vyhodnocení chceme vytvářet a zlepšovat vhodné pracovní podmínky, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na zdraví zaměstnanců a okolí jako prevenci před úrazy a nemocemi z povolání.
  • Při činnostech jsou realizovány požadavky platné legislativy České republiky, Evropské unie a jinými požadavky vyplývajícími z potřeb všech zainteresovaných stran.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku