Demolice, recyklace, uložení sutí, prodej recyklátu

Mimo demolice, recyklace, třídění a prodeje recyklátu poskytujeme zákazníkům možnost uložení stavebních odpadů – sutí. Při příjmu do našeho zařízení je odpad tříděn dle druhu a kvality.

Nejlevnější a nejdostupnější uložení sutí v okrese Hodonín.

Po uložení dostatečného množství jsou odpady jednorázově drceny a třízeny do jednotlivých frakcí za pomoci mobilní drtící jednotky TEREX PEGSON EURORTAK a mobilního třídiče POWERSCREEN CHIEFTAIN 600

Jedná se o mobilní zařízení, určené k úpravě a využívání stavebních a demoličních odpadů (sutí). Odpady jsou mechanicky upravovány – drceny a tříděny (včetně vytřídění kovu např. armovací železo) do podoby recyklátu různých frakcí a následně využívány ve stavební výrobě jako náhrada primárních surovin nebo jsou využívány jejich látkové vlastnosti k použití ve stavební výrobě.

Mobilní třídič CHIEFTAIN 600
Mobilní třídič CHIEFTAIN 600

Mobilní třídič CHIEFTAIN 600
Mobilní třídič CHIEFTAIN 600

Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK
Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK

Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK
Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK

Vy smyslu přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jde o využití odpadu:

  • R 5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů
  • R 12 Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11

K manipulaci s materiálem na plochách staveniště nebo recyklačního místa slouží stavební mechanizace – čelní kolový nakladač, traktor-bagry apod.

Přehled zpracovávaných druhů odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, v platném znění.

druh kód název odpadu
O 10 12 08 odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
O 10 13 10 odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 101309
O 10 13 11 odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 101309 a 101310
O 10 13 14 odpadní beton a betonový kal
O 17 01 01 Beton
O 17 01 02 Cihly
O 17 01 03 tašky a keramické výrobky
O 17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
O 17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
O 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
O 17 05 06 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505
O 17 05 08 štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507
O 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801
O 17 09 04 směsné stavební odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

 

Mobilní třídič CHIEFTAIN 600 je schopen vytřídit materiál na následující frakce

  • 0-8 mm (Jemný materiál s obsahem drobných částí do 8 mm)
  • 8-32 mm (Materiál o velikosti vlašského ořechu)
  • 32-63 mm(Materiál o velikosti zaťaté pěsti)

 

Dokumenty ke stažení

Vytisknout stránku Vytisknout stránku