Demolice, recyklace, uložení sutí, prodej recyklátu

Mimo demolice, recyklace, třídění a prodeje recyklátu poskytujeme zákazníkům možnost uložení stavebních odpadů – sutí. Při příjmu do našeho zařízení je odpad tříděn dle druhu a kvality.

Nejlevnější a nejdostupnější uložení sutí v okrese Hodonín.

Po uložení dostatečného množství jsou odpady jednorázově drceny a třízeny do jednotlivých frakcí za pomoci mobilní drtící jednotky TEREX PEGSON EURORTAK a mobilního třídiče POWERSCREEN CHIEFTAIN 600

Jedná se o mobilní zařízení, určené k úpravě a využívání stavebních a demoličních odpadů (sutí). Odpady jsou mechanicky upravovány – drceny a tříděny (včetně vytřídění kovu např. armovací železo) do podoby recyklátu různých frakcí a následně využívány ve stavební výrobě jako náhrada primárních surovin nebo jsou využívány jejich látkové vlastnosti k použití ve stavební výrobě.

Mobilní třídič CHIEFTAIN 600
Mobilní třídič CHIEFTAIN 600

Mobilní třídič CHIEFTAIN 600
Mobilní třídič CHIEFTAIN 600 
je schopen vytřídit materiál na následující frakce:
0-8 mm (Jemný materiál s obsahem drobných částí do 8 mm)
8-32 mm (Materiál o velikosti vlašského ořechu)
32-63 mm(Materiál o velikosti zaťaté pěsti)

Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK
Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK

Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK
Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK

Vy smyslu přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jde o využití odpadu:

  • R 5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů
  • R 12 Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11

K manipulaci s materiálem na plochách staveniště nebo recyklačního místa slouží stavební mechanizace – čelní kolový nakladač, traktor-bagry apod.

Přehled zpracovávaných druhů odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, v platném znění.

druh kód název odpadu
O 10 12 08 odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
O 10 13 10 odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 101309
O 10 13 11 odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 101309 a 101310
O 10 13 14 odpadní beton a betonový kal
O 17 01 01 Beton
O 17 01 02 Cihly
O 17 01 03 tašky a keramické výrobky
O 17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
O 17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
O 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
O 17 05 06 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505
O 17 05 08 štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507
O 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801
O 17 09 04 směsné stavební odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

 

Dokumenty ke stažení

Vytisknout stránku Vytisknout stránku