Demolice, recyklace, uložení sutí, prodej recyklátu

Mimo demolice, recyklace, třídění a prodeje recyklátu poskytujeme zákazníkům možnost uložení stavebních odpadů – sutí. Při příjmu do našeho zařízení je odpad tříděn dle druhu a kvality.

Nejlevnější a nejdostupnější uložení sutí v okrese Hodonín.

Po uložení dostatečného množství jsou odpady jednorázově drceny a třízeny do jednotlivých frakcí za pomoci mobilní drtící jednotky TEREX PEGSON EURORTAK 900x600 Hydraulic, mobilní drtící jednotka McCloskey Crusher J40v2 a mobilního třídiče POWERSCREEN CHIEFTAIN 600

Jedná se o mobilní zařízení, určené k úpravě a využívání stavebních a demoličních odpadů (sutí). Odpady jsou mechanicky upravovány – drceny a tříděny (včetně vytřídění kovu např. armovací železo) do podoby recyklátu různých frakcí a následně využívány ve stavební výrobě jako náhrada primárních surovin nebo jsou využívány jejich látkové vlastnosti k použití ve stavební výrobě.

Mobilní třídič CHIEFTAIN 600
Mobilní třídič CHIEFTAIN 600

Mobilní třídič CHIEFTAIN 600
Mobilní třídič CHIEFTAIN 600 
je schopen vytřídit materiál na následující frakce:
0-8 mm (Jemný materiál s obsahem drobných částí do 8 mm)
8-32 mm (Materiál o velikosti vlašského ořechu)
32-63 mm (Materiál o velikosti zaťaté pěsti)

Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK
Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK

Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK
Drtička TEREX PEGSON EUROTRAK

 Mobilní drtící jednotka McCloskey Crusher J40v2

   Mobilní drtící jednotka McCloskey Crusher J40v2

 

Vy smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jde o využití odpadu:

  • R5d Výroba stavebních recyklátů, které přestávají být odpadem
  • R12e Úprava k následné recyklaci nebo zpětnému získávání ostatních anorganických materiálů (sklo, zeminy, stavební odpady)

Zařízení ke sběru a skladování stavebních odpadů před využitím:

  • Zařízení jsou povolena v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.
  • R13a Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru

K manipulaci s materiálem na plochách staveniště nebo recyklačního místa slouží stavební mechanizace – čelní kolový nakladač, traktor-bagry apod.

Přehled zpracovávaných druhů odpadů:

druh kód název odpadu
O 17 01 01 Beton
O 17 01 02 Cihly
O 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
O 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
O 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

 

Dokumenty ke stažení

Vytisknout stránku Vytisknout stránku