O firmě

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s. r. o. je spolehlivým partnerem svým zákazníkům již od roku 1990. Vznikla z nadšení a chuti zakladatelů - fyzických osob - něčeho dosáhnout jako Stavební sdružení PLUS - přímý předchůdce současné společnosti.

Hned od počátku si společnost musela vybojovat své postavení na trhu mezi zavedenými silnými, tehdy ještě státními, stavebními firmami. To se podařilo jen díky vysoce profesionálnímu přístupu a pracovnímu nasazení jak vedoucích pracovníků, tak řadových zaměstnanců, jejichž loajalita ke společnosti přetrvala až do těchto dní. To jsou principy, na nichž společnost staví, a které vedou k růstu jejího podílu na stavební výrobě v regionu. Potřeba zvládnout na požadované úrovni tento prudký růst přiměla již v roce 1996 vedení společnosti k výstavbě nového areálu na ulici Měšťanská, jehož výrobní kapacita a vybavení se průběžně zvyšovalo spolu s trvalým růstem počtu zaměstnanců.

Sídlo společnosti

Dalším mezníkem byl rok 2002, kdy došlo k transformaci sdružení na transparentní obchodní společnost STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Jejím cílem bylo poskytnout komplexní služby ve stavebnictví, takže se vedle hlavní a pomocné stavební výroby rozvinula oddělení přípravy staveb, dopravy a mechanizace, recyklace stavebních sutí, betonárky a od roku 2009 i půjčovna lešení a bednění. Ta je umístěna v novém areálu v Hodoníně - Kapřiskách, neboť kapacita stávajícího areálu na Měšťanské již byla plně vyčerpána.

Požadavky na kvalitu práce a ochranu životního prostředí zůstávají trvale hlavním důvodem růstu objemu výroby. Proto v letech 2006 - 2007 společnost poprvé prošla procesem certifikace jakosti. Nyní je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.

To je podmíněno mimo jiné i vysokou kvalifikací a odpovědným přístupem zaměstnanců. Společnost od počátku vede majitel pan Jozef Anovčín, sám autorizovaný stavitel s dlouholetou praxí. Tým spolupracovníků - od vedoucího výroby přes stavbyvedoucí, hospodářské pracovníky až po jednotlivé řemeslníky - je veden k neustálému zvyšování kvalifikace a vstřebávání nejnovějších technologií a postupů. Každému zákazníkovi je schopen zajistit "na klíč" komplexní práce od rozpočtu přes inženýring a vlastní výstavbu až po kolaudaci stavby.

Je na Vás, abyste se o této skutečnosti přesvědčili i Vy a my uděláme vše pro potvrzení těchto slov.

inf.png Výroční zpráva za rok 2022
inf.png Podívejte se na náš firemní časopis Firemní časopis
Vytisknout stránku Vytisknout stránku