Místo klidu a odpočinku v obci Vnorovy se dočkalo modernizace

Zcela ojedinělou stavební zakázku řeší Stavební firma Plus v obci Vnorovy. V polovině letošního roku zahájili Plusáci stavební úpravy, modernizaci a rozšíření místního hřbitova.

 20230823_135949 20231113_080945 20230908_083815  

Hřbitov je místem vzpomínek, zklidnění a harmonie a tvoří nedílnou součást každého města a obce a je obvykle propojen s bohatou historií a významnými událostmi a osobnostmi. „O rozšíření hřbitova se rozhodlo už v minulém volebním období. Důvod byl prostý, začalo se nedostávat hrobových míst. A protože se začíná objevovat poptávka i po uložení uren, část hrobů bude menších, takzvaně urnových. Navíc zde bude také v budoucnu místo pro výstavbu kolumbárií*. Prostorově je středová část řešena rozšířením pro možnost pořádání bohoslužeb a mezi hroby jsou nově chodníčky pro lepší údržbu,“ informoval Pavel Chudík, starosta obce Vnorovy.

„Na rozšíření obecního hřbitova pracuje od června letošního roku pětičlenný tým. Práce budou dokončeny koncem roku, pokud nám to počasí dovolí,“ vysvětlil Dušan Bellay, hlavní stavbyvedoucí Stavební firmy Plus, který má zakázku se svým týmem na starost.

Během půl roku tak Plusáci rozšířili a zmodernizovali téměř 900 m2 hřbitova. Práce si vyžádaly likvidaci starých podkladních konstrukcí a zpevněných ploch, bylo potřeba vykopat bloky pro nové hroby, položit podkladní beton, vybudovat železobetonové stěny a zrealizovat venkovní plochy se zpevněnými plochami včetně přípravy prostor pro nové osvětlení. „Nově připravený prostor umožní zachovávat stejné rozměry pro všechny nově kopané hroby a celkově usnadní kopání hrobů bez rizika sesuvů terénu při nepřízních počasí,“ konstatoval výhody Dušan Bellay.

„Prozatímní spolupráce se Stavební firmou Plus je bezproblémová, jenom počasí nám přestalo přát a dokončení v původním termínu jsme nestihli. Věřím však, že dílo v co nejbližším možném termínu zdárně dokončíme,“ zhodnotil stav Pavel Chudík.

*Kolumbárium – stavba nebo stěna s výklenky se zamykatelnými dvířky (skleněnými nebo kovovými), které slouží pro uložení pohřebních uren, příp. také pro vystavení portrétů zemřelých.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku13. 11. 2023, 11:08