Podílíme se na realizaci unikátního projektu

Stavební firma Plus dokončuje stavbu první agrovoltaické elektrárny v České republice. Systém, ve kterém jsou solární panely umístěny nad zemědělskými plodinami nebo pastvinami, je projektem investora MND a.s. 

 Image4_zmenšená Image3_zmenšená

Na spolupráci se podílí celá řada institucí jako jsou univerzity ČVUT či MENDELU. Tato unikátní technologie umožňuje sdílení prostoru a využití sluneční energie pro výrobu elektřiny zároveň s pěstováním rostlin.

Pro experiment byla vybrána lokalita ve Starém Poddvorově. Pozemek má plochu téměř dva tisíce metrů čtverečních. Nově vybudovaná elektrárna by měla ročně vyrobit zhruba 100 MWh elektřiny. „Na přípravě projektu spolupracoval tým tří projektantů zhruba dva měsíce. Získání všech potřebných povolení zabralo další čtyři měsíce. Celý návrh jsme konzultovali s profesorem Mojmírem Baroněm a docentem Jiřím Sochorem z Mendlovy univerzity a Jiřím Bímem z ČVUT Praha, který pracuje také jako garant agrovoltaiky v Solární asociaci,“ vysvětlila hlavní projektantka Dana Lorencová ze Stavební firmy Plus.

„Stavební práce byly zahájeny v květnu letošního roku. Během tohoto období se zde vystřídalo zhruba deset odborníků při přípravě rozvodů a zemních pracích a zámečníků při instalaci konstrukce. V této chvíli nás trochu přibrzdil déšť, ale termín dokončení tím ohrožený není,“ zhodnotil aktuální stav prací hlavní stavbyvedoucí Dušan Bellay ze Stavební firmy Plus.

Speciální nosná konstrukce je řešena zemními vruty, které jsou ekologickou variantou založení stavby. „Běžně stavby na vrutech nezakládáme. Jde o rychlé a moderní řešení a práce rychle postupují. Nyní následuje instalace panelů a elektřiny,“ vysvětlil Dušan Bellay.

Firma Plus se dlouhodobě zaměřuje na udržitelné projekty. „Agrovoltaika, je pro nás významný projekt, ve kterém dochází k propojení moderní technologie a tradičního zemědělství. Pozitivní dopad tohoto spojení je nejenom ve výrobě elektrické energie technologií, která neznehodnocuje půdu, ale měla by při správném návrhu pomáhat při pěstování plodin jejich žádoucímu přistiňování. Rovněž technologie chrání rostliny před případným krupobitím a usměrňuje dešťové srážky,“ doplnil Jiří Šetina, jednatel Stavební firmy Plus.

Samotná agrovoltaika je umístěna v těsné blízkosti frekventované cyklostezky. „Součástí areálu bude i architektonicky pojatá zastávka pro cyklisty i pěší, kde bude vysvětlení, co je agrovoltaika. Bude následovat i výsadba stromů a také umístnění několika úlů včelstev. Výstavba vyjde přibližně na deset milionů korun,“ upřesnila Dana Dvořáková, mluvčí společnosti MND pro server blesk.cz.

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku11. 8. 2023, 13:25