PROJEKT RESORT ZÁMECKÝ MLÝN

V polovině ledna jsme uzavřeli smlouvu na koupi nemovitostí u břeclavského zámku, tzv. Vránova mlýna. Toto místo dlouhodobě vnímáme - stejně jako břeclavská veřejnost -  jako jedinečnou lokalitu, která si zaslouží velkou pozornost.

Reálně jsme se ale jejím využitím začali zajímat až na sklonku roku 2021. Tehdy se výkonný ředitel Ing. Josef Anovčín díky Ing. Robertu Schmidtovi, majiteli agentury Schmidt reality, seznámil s dosavadními majiteli, manželi Omachlíkovými. Při několika jednáních se potvrdilo, že naše představy o využití  místa jsou velmi podobné, pouze různé okolnosti dosud nedovolily přikročit k jejich realizaci.

Ing. Anovčín dále konzultoval naše záměry s vedením břeclavské radnice, kde se rovněž setkal se zájmem proměnit tuto neutěšenou lokalitu v příjemné místo pro život. Představitelé města kvitovali naše zkušenosti při revitalizaci zámeckého náměstí v Lednici. Tam jsme  nevzhlednou budovu prodejny potravin ze sedmdesátých let dokázali změnit na architektonicky velmi zdařilý komplex s provozovnou Jednoty a apartmánovým resortem. Na tomto projektu dále pokračujeme ve druhé části budovy, kde vznikne pivovar s pivnicí a wellness jako součástmi komplexu. Celý projekt má na starost Jiří Šetina, vedoucí oddělení developerských projektů, spolu s projekcí a výrobou STAVEBNÍ FIRMY PLUS s.r.o. Stavba sama nese pečeť velmi kreativního architekta Tomáše Havlíčka, s nímž hodláme spolupracovat i na projektu Resort Zámecký mlýn. Tak je nazvána i společnost, která bude za realizaci projektu zodpovědná. Více informací o apartmánovém resortu v Lednici se dozvíte na www.resortlednice.cz a facebooku pivovaru lednice

Resort_Lednice_před Resort_Lednice_po

Tento zkušený tým  bude mít stejně náročný úkol i v Břeclavi: připravit a zrealizovat stavbu, která bude odpovídat zdejšímu mimořádnému géniu loci a očekávání veřejnosti. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou jsme na sebe vzali. Jde o dílo nadčasové, které musí sloužit celým generacím, a proto nechceme nic uspěchat. Zamýšlíme se nad využitím prostoru a budov, kde by měly být vedle bydlení i prvky občanské vybavenosti jako např. kavárna, multifunkční galerie nebo korzo. Výzvou je rovněž zapojení okolních prostor s areálem zámku a vodními prvky, které nabízejí řadu krásných kompozic a možností využití. Podobné úvahy rozvíjí i  Ing. arch. Havlíček, který hodlá využít  známé siluety objektů a jejich historické funkční propojení s prostředím původního přemyslovského hradu.

První kroky k realizaci projektu už náš tým zahájil přípravnými pracemi – průzkumem a zaměřením lokality a stávajících objektů. Dalším krokem bude to nejdůležitější – upřesnění záměru  a zpracování studie. Při všech těchto pracích je naprosto nezbytná spolupráce s orgány města, památkáři, majiteli okolních pozemků a samozřejmě  s veřejností. Ta je hlavním arbitrem toho, zda se projekt zařadí k těm zdařilým a zda se podařilo vrátit místu jeho harmonii a význam.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku31. 1. 2022, 17:49