SLAVÍME

Obdrželi jsme symbolické poděkování - Výroční cenu města Hodonína za práci a šíření dobrého jména města Hodonína. 

Ocenění z rukou starosty města Libora Střechy převzal dne 26. října zakladatel společnosti pan Jozef Anovčín. Při své krátké řeči poděkoval pan Anovčín za úspěch všem, kdo se na něm od začátku podíleli, od rodinných příslušníků, svého prvního společníka Jaroslava Čtvrtníčka až po všechny zaměstnance firmy. Současně pan Anovčín vyjádřil vděk a hrdost na to, že se jeho synům Josefovi a Václavovi daří i nadále úspěšně rozvíjet činnost firmy a šířit jím nastavené hodnoty.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku5. 11. 2021, 09:12