pan Gustav Doležal

Naše společnost tentokrát uspořádala v rámci nadace POMÁHÁME S PLUSEM sbírku pro pana Gustava Doležala.

Pan Gustav Doležal v roce 1986 utrpěl těžký pracovní úraz, kdy byl cizím zaviněním zasažen elektrickým proudem vysokého napětí a došlo k fatálnímu poškození těla a zdraví s trvalými následky. Tím nejvážnějším důsledkem byla amputace obou horních končetin i s ramenními klouby. K ní se připojilo trvalé poškození srdce, jater a dalších orgánů a následné nemoci, způsobené těmito funkčními poškozeními.

Paní Marie Doležalová nám napsala:

Velice ráda bych poděkovala majitelům STAVEBNÍ FIRMY PLUS za finanční dar mému manželovi Gustavu Doležalovi, který je více jak 30 let po úrazu elektrickým proudem plně odkázán na 24 hodinovou pomoc jiné osoby. Jen těžko se mi hledají slova, jimiž bych dostatečně vyjádřila vděčnost a poděkování všem, kdo se na této pomoci, která nám pomůže v naší nelehké životní situaci, podíleli. Nesmírně si vážíme nejen této pomoci, která se nám dostala, ale i všech lidí - jak majitelů firmy, tak i jejich zaměstnanců - kteří nezištně pomáhají lidem, jež potkal podobný osud jako nás. Darované prostředky použijeme na rehabilitační léčbu a na kompenzační pomůcky pro manžela, které mu usnadní život s těžkým postižením.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se na této pomoci podíleli a přispěli finanční částkou. Přeji všem mnoho pracovních i životních úspěchů, ze všeho nejvíce však pevné zdraví. Kéž by takových firem jako je ta Vaše bylo více. Lidem by se lépe žilo.

Děkujeme. Gustav a Marie Doležalovi.

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku