Stacionář Vlaštovka

Pomoc osobám v nouzi je pro nás důležitá

Sbírka Pomáháme s Plusem byla založena v roce 2017 s cílem podporovat tělesně postižené, handicapované a jinak strádající osoby a organizace, které těmto občanům pomáhají. Letos jsme se rozhodli podpořit zařízení, které pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi, a to Stacionář Vlaštovka.

Jak můžete podpořit toto zařízení s námi? Stačí poslat jakoukoliv finanční částku na transparentní účet sbírky Pomáháme s Plusem č.ú. 115-5057930287/0100. Vámi zaslanou částku firma zdvojnásobí a přispěje na výstavbu nového stacionáře.

qr-kod_pomahame-s-plusem.png

Jak Stacionář Vlaštovka funguje? Jde o denní stacionář pro děti a mládež s těžkým a středně těžkým mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením a s autismem. Během všedních dnů děti dochází do Stacionáře Vlaštovka, kde je o ně komplexně a odborně postaráno a zároveň není přetrhán kontakt s rodinou, ke které se klienti každý den vrací. Tyto rodiny mají díky stacionáři možnost fungovat jako rodiny se zdravými dětmi, rodiče mají čas na odpočinek a mohou být pracovně aktivní. Příběh 25 letého Lukyho, jednoho z klientů Stacionáře Vlaštovka, je popsán na webu stacionáře.

Stacionář Vlaštovka nyní funguje v naprosto nevyhovujících prostorách, v nerekonstruovatelné budově mezi garážemi a komíny. Stávající kapacita stacionáře je 13 klientů ve věku od narození do 26 let. Cílem organizace je vybudovat nové prostory, a to na ulici Brněnská. Slavnostní zahájení přestavby (pro tento účel zakoupené budovy) proběhlo 24. června 2022 a stavební práce budou dokončeny nejpozději v prosinci 2023. Provoz v nových prostorách by měl být zahájen v roce 2024.

Co umožní vybudování nového stacionáře? Kapacita stacionáře se díky nově postavené budově navýší na cca 30 klientů, horní věkovou hranici docházejících klientů bude možné prodloužit až na 35 let. Nový prostor nabídne moderní, důstojné a velkorysé prostory včetně administrativního zázemí a poskytne i prostor pro zázemí služby Osobní asistence. Výhodou bude také komunitní zahrada, kde se budou moci klienti stacionáře a okolní obyvatelé setkávat.

Máme za to, že jde o projekt, který si zaslouží naši podporu a pomoc.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku12. 7. 2022, 08:03