Pomáháme s PLUSEM

Pomáhat potřebným je přirozená lidská vlastnost a taktéž pro naši společnost se stala neoddělitelnou součástí její firemní kultury. Proto jsme se rozhodli založit sbírku Pomáháme s PLUSEM, která chce být v rámci možností nápomocna všem, kteří pomoc potřebují. O finanční podporu z této sbírky může písemnou formou požádat každý, kdo se dostal do těžké životní situace zejména po stránce zdravotní a rodinné. Stačí vyplnit tento dotazník. Po posouzení konkrétní žádosti budou osloveni ti nejpotřebnější, kterým bude určena naše pomoc.

Pomáháme s Plusem

Jsme hrdí na naše zaměstnance, kteří se nemalou měrou podílejí na sbírce Pomáháme s PLUSEM, a děkujeme také všem ostatním dárcům, kteří jednotlivé projekty již podpořili.

V případě zájmu lze zaslat libovolnou částku na účet nadace 115-5057930287/0100.

Jozef Anovčín, zakladatel sbírky Pomáháme s PLUSEM.


Pomoc dosud přijali: